DANH HIỆU THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ XẾP HẠNG

Authors: Dư Văn Toán
Lê Xuân Tuấn
Vũ Thành Chơn
Phạm Bình Quyền

Danh hiệu thiên nhiên và môi trường (TNMT) là danh hiệu cho một vùng địa lý về thiên nhiên và môi trường, được một tổ chức công nhận khi mà vùng đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của tổ chức đó. Nếu danh hiệu do tổ chức quốc tế công nhận thì đó là danh hiệu quốc tế, nếu là do tổ chức quốc gia công nhận thì đó là danh hiệu quốc gia. Hiện nay, đã có nhiều danh hiệu quốc tế và quốc gia về TNMT đã được công nhận tại Việt Nam. Các địa phương nhận được danh hiệu TNMT, đặc biệt danh hiệu quốc tế như Hạ Long, Cát Bà, Xuân Thủy, Cần Giờ, Phong Nha – Kẻ Bàng, đã có những tác động tích cực từ du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương. Rất nhiều nhà khoa học, cán bộ thuộc tổ chức và chương trình quốc tế về bảo vệ TNMT như IUCN, WWF, GEF, BirdLife, UNDP, UNEP, WB, IMF, EU, SIDA, DANIDA, JICA, PEMSEA, COBSEA… đều có các chương trình nghiên cứu, hành động hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam (Dư Văn Toán, 2010; ICEM, 2003; IUCN-SIDA, 2008). Gần đây, có rất nhiều các cơ quan chính phủ và phi chính phủ cũng có nhiều hành động về công tác bảo tồn thiên nhiên. Chúng ta đã có các cơ sở pháp lý như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy sản và sắp tới là Luật Tài nguyên và môi trường biển, cùng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, quyết định của Chính phủ về đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường…

Title: DANH HIỆU THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ XẾP HẠNG
Authors: Dư Văn Toán
Lê Xuân Tuấn
Vũ Thành Chơn
Phạm Bình Quyền
Keywords: Thiên nhiên, Môi trường
Issue Date: 2011
Publisher: NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
Citation: Hoàng Văn Thắng, Phạm Bình Quyền, Lê Hương Giang, Nguyễn Thị Kim Cúc, Võ Thanh Giang, Vũ Minh Hoa và Quản Thị Quỳnh Giao (Biên tập), 2011. Đất ngập nước và biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 472 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10221
Appears in Collections: CRES – Papers
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s