Quản lý dự án đầu tư xây dựng lưới điện 220/500kV tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Authors: Võ, Ngọc Quyền

Luận văn đã khái quát được thực trạng hoạt động quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 220/500kV trong thời gian qua tại EVNNPT. Từ đó đưa ra các giải pháp pháp để khắc phục những tồn tại trong quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án lưới điện 220/500kV để ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn…

Title: Quản lý dự án đầu tư xây dựng lưới điện 220/500kV tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Other Titles: Management of 220/500kV power grid construction projects in National power transmission corporation (EVNNPT)
Authors: Võ, Ngọc Quyền
Keywords: Quản lý dự án;Đầu tư xây dựng;Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 107 tr. + CD_ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54028
Appears in Collections: UEB – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s