Chiến lược phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2020 : Luận văn ThS. Quản lý kinh tế : 60 34 01

Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Bảo Trung

Hiện nay, chúng ta có 67 đài phát thanh, truyền hình (PT-TH) trên cả nước, trong đó có 63 đài địa phương, 4 đài toàn quốc; gần 50 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, trong đó có hơn 40 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, còn lại là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất, vệ tinh (DTH), IPTV, Mobil TV…

Kiến nghị và giải pháp được nhiều người đề cập trong việc quy hoạch phát triển dịch vụ PT-TH chính là việc nên nghiên cứu quy hoạch nhà khai thác hợp lý, điều tiết số lượng và chất lượng các dịch vụ PT-TH, nghiên cứu để có chính sách phát triển cơ cấu PT-TH hợp lý, tăng cường dùng chung kết cấu hạ tầng….

Title: Chiến lược phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền của Đài Truyền hình Việt Nam đến năm 2020 : Luận văn ThS. Quản lý kinh tế : 60 34 01
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh , người hướng dẫn
Nguyễn, Bảo Trung
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản lý kinh tế – Đại học kinh tế – . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47374
Appears in Collections: UEB – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s