Thống kê epsilon đủ : Luận án PTS Toán học: 1.01.04

Authors: Hoàng, Hữu Như, Người hướng dẫn
Lê, Ngọc Bường

Tác giả đã áp dụng lí thuyết thống kê đủ khắc phục một số hạn chế trong lí thuyết tiệm cận đủ, đồng thời đưa ra được một số kết luận mới về các độ đo xác suất, sử dụng công cụ của lí thuyết độ đo, lí thuyết giải tích hàm và hàm phức, trình bày những kết qu (…)

Title: Thống kê epsilon đủ : Luận án PTS Toán học: 1.01.04
Authors: Hoàng, Hữu Như, Người hướng dẫn
Lê, Ngọc Bường
Keywords: Thống kê;Xác suất
Issue Date: 1987
Publisher: ĐHTHHN
Abstract: Luận án PTS. Khoa học Xác suất Thống kê — Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1987
127 tr
Tác giả đã áp dụng lí thuyết thống kê đủ khắc phục một số hạn chế trong lí thuyết tiệm cận đủ, đồng thời đưa ra được một số kết luận mới về các độ đo xác suất, sử dụng công cụ của lí thuyết độ đo, lí thuyết giải tích hàm và hàm phức, trình bày những kết qu (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38542
Appears in Collections: HUS – Dissertations
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s