Quản lý nguồn nhân lực thông tin – thư viện tại Học viện Ngân hàng

Authors: Nguyễn Thị Ngọc

Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng nói chung – ngân hàng thương mại nói riêng đang là vấn đề được xã hội quan tâm. Do hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh giữa các quốc gia, giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực trạng này, các tổ chức tài chính – ngân hàng Việt nam vẫn còn nhiều khó khăn về công nghệ, trình độ quản lý, năng lực tài chính và nguồn nhân lực có chất lượng cao. Với chiến lược mở rộng thị trường, các tổ chức tài chính – ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam mang theo rất nhiều cái mới: Tư duy mới; công nghệ mới;  sản phẩm, dịch vụ mới và trình độ quản lý hiện đại… Họ muốn sử dụng nguồn nhân lực sẵn có của Việt nam để triển khai những dịch vụ tài chính, ngân hàng, nhưng nguồn nhân lực của các cơ sở đào tạo( Đại học/Học viện) cử nhân tài chính – ngân hàng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu của các ngân hàng cả về số lượng và chất lượng. Có thể chỉ ra một vài hạn chế lớn của các tân cử nhân tài chính – ngân hàng…

Title: Quản lý nguồn nhân lực thông tin – thư viện tại Học viện Ngân hàng
Authors: Nguyễn Thị Ngọc
Keywords: Quản lý;Nhân lực;Thư viện
Issue Date: 2017
Description: 175 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54367
Appears in Collections: ULIS – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s