Phân tích Ẩn dụ liên nhân trong các bài diễn văn tuyên bố bằng tiếng Anh theo quan điểm chức năng hệ thống

Authors: Lê Vân Anh

Vai trò của ẩn dụ trong phát triển ngôn ngữ nói chung và trong giao tiếp ngôn ngữ nói riêng dù vẫn được tiếp tục thảo luận ở nhiều khía cạnh, nhưng cơ bản đã được khẳng định: Ẩn dụ không phải là cách dùng ngôn từ đặc biệt để trang sức như là những mĩ từ trống rỗng. Ngược lại, ẩn dụ trở thành hương vị và cảm xúc chân thật của đời sống ngôn ngữ ở nhiều thể loại văn bản. Ẩn dụ cũng không giới hạn ở phép dùng từ hình ảnh, so sánh mà xa hơn, ẩn dụ đi vào thế giới lập ngôn đầy màu sắc của ý niệm. Ẩn dụ không chỉ là một phương thức hoạt động hiệu quả của ngôn ngữ mà còn là phương thức tư duy sáng tạo, và từ đây, ẩn dụ tham gia vào quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ. Cho đến nay những vấn đề lớn của ẩn dụ đã từng bước được làm sáng tỏ…

Title: Phân tích Ẩn dụ liên nhân trong các bài diễn văn tuyên bố bằng tiếng Anh theo quan điểm chức năng hệ thống
Authors: Lê Vân Anh
Keywords: Phân tích Ẩn dụ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHNN
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54541
Appears in Collections: ULIS – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s