THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Authors: Trần Kim, Đình

Trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, việc làm và đời sống của CNLĐ Thủ đô đã ngày càng được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn. Một số đơn vị, doanh nghiệp còn vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động. Tình trạng DN chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho NLĐ vẫn xảy ra. Nhà ở, các thiết chế văn hóa dành cho người lao động đã được quan tâm song chưa được toàn diện…

Chính vì vậy Nghị quyết số 20/NQ-TW xác định phải phấn đấu giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân. Rất đáng tự hào khi Thủ đô Hà Nội là địa phương đi đầu triển khai và thực hiện hiệu quả nghị quyết, đã tạo chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp của đội ngũ CNLĐ…
Title: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN HÀ NỘI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
Authors: Trần Kim, Đình
Keywords: Công nhân;Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/128
Appears in Collections: IVIDES – Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s