Thế giới nghệ thuật kịch Lưu Quang Vũ

Authors: Nguyễn, Văn Nam, người hướng dẫn
Lê, Thị Hoa
Luận văn tập trung tìm hiểu hệ thống đề tài, cảm hứng, thế giới nhân vật cũng như những nét độc đáo về mặt nghệ thuật của kịch Lưu Quang Vũ. Đồng thời, luận văn cũng đặt ra nhiệm vụ tìm hiểu những giá trị nội dung và nghệ thuật của kịch Lưu Quang Vũ ở thời điểm tác phẩm ra đời, cũng như ở thời điểm hiện tại.

Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra vị trí và những đóng góp của kịch Lưu Quang Vũ đối với nền sân khấu nói riêng và nền văn học nghệ thuật nói chung.

Qua nghiên cứu nghệ thuật kịch Lưu Quang Vũ, luận văn cũng có thể được xem như một trong những tài liệu cung cấp thêm kinh nghiệm về công việc sáng tác kịch để người muốn đi vào con đường sáng tác xem xét tham khảo.

Từ hiện tượng Lưu Quang Vũ, luận văn nêu những cảm nhận ban đầu về việc sáng tác và thưởng thức văn học kịch; góp phần chuẩn bị tư liệu cho những công trình nghiên cứu tổng quát về lịch sử phát triển thể loại kịch nói Việt Nam giai đoạn sau 1975 – một vấn đề đang được đặt ra cho các nhà nghiên cứu – phê bình quan tâm đến thể loại văn học kịch…

 

Title: Thế giới nghệ thuật kịch Lưu Quang Vũ : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34
Authors: Nguyễn, Văn Nam, người hướng dẫn
Lê, Thị Hoa
Keywords: Nghiên cứu văn học;Kịch;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 125 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận văn học — Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tìm hiểu hệ thống đề tài, cảm hứng, thế giới nhân vật cũng như những nét độc đáo về mặt nghệ thuật của kịch Lưu Quang Vũ. Nghiên cứu những giá trị nội dung và nghệ thuật của kịch Lưu Quang Vũ ở thời điểm tác phẩm ra đời, cũng như ở thời điểm hiện tại. Chỉ (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36832
Appears in Collections: USSH – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s