Hoạt động hỗ trợ cự dân Vạn Đò tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản

Authors: Trương, Thị Yến

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thành phố Huế đã công khai thống nhất các chính sách hỗ trợ nhà ở tái định cư cho dân vạn đò. Đối với khu chung cư, thành phố hỗ trợ giảm 15% giá tiền mua căn hộ, phần còn lại được trả góp trong vòng 30 năm, nhưng không tính lãi trong 10 năm đầu. Thành phố không tính thu tiền đất và toàn bộ hạ tầng vào giá bán căn hộ, bù lại, các hộ không được sang nhượng, thế chấp, cho thuê, góp vốn dưới bất cứ hình thức nào. Đối với các nhà liền kề, hộ dưới 15 khẩu được bố trí 01 căn nhà, nhà nước giao đất không thu tiền nên cũng không được mua bán, chuyển nhượng…

Title: Hoạt động hỗ trợ cự dân Vạn Đò tiếp cận một số dịch vụ xã hội cơ bản
Authors: Trương, Thị Yến
Keywords: Công tác xã hội;Cư dân;Dịch vụ xã hội;Vạn Đò
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 131 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54626
Appears in Collections: USSH – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s