Giải pháp đưa thông tin khoa học và công nghệ đến nông dân : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

Authors: Nguyễn, Hữu Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Công Uẩn

Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức thông tin phục vụ nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích thực trạng hoạt động thông tin khoa học công nghệ tại Tiền Giang. Đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc tổ chức triển khai thông tin khoa (…)

Title: Giải pháp đưa thông tin khoa học và công nghệ đến nông dân : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Authors: Nguyễn, Hữu Hùng, người hướng dẫn
Nguyễn, Công Uẩn
Keywords: Quản lý khoa học;Công nghệ;Nông dân;Thông tin khoa học
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức thông tin phục vụ nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích thực trạng hoạt động thông tin khoa học công nghệ tại Tiền Giang. Đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc tổ chức triển khai thông tin khoa (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36681
Appears in Collections: USSH – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s