Một số vấn đề về dự báo dữ liệu chuỗi thời gian

Authors: Trần Đức Minh, Trần Huy Dương, Vũ Đức Thi

Dự báo dữ liệu chuỗi thời gian (time series prediction) là một bài toán khá phức tạp, bao gồm nhiều kỹ thuật áp dụng trong thực tế. Trong bài báo này chúng tôi phân tích các cách tiếp cận lựa chọn mô hình và quy trình áp dụng dự báo dữ liệu chuỗi thời gian tập trung vào ứng dụng mạng nơ ron trong việc dự báo dữ liệu dạng này…

Title: Một số vấn đề về dự báo dữ liệu chuỗi thời gian
Authors: Trần Đức Minh, Trần Huy Dương, Vũ Đức Thi
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: Dự báo dữ liệu chuỗi thời gian (time series prediction) là một bài toán khá phức tạp, bao gồm nhiều kỹ thuật áp dụng trong thực tế. Trong bài báo này chúng tôi phân tích các cách tiếp cận lựa chọn mô hình và quy trình áp dụng dự báo dữ liệu chuỗi thời gian tập trung vào ứng dụng mạng nơ ron trong việc dự báo dữ liệu dạng này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10840
Appears in Collections: ITI – Papers
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s