Chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

Authors: Lê, Thị Vân Huệ, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thu Thương

Chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng bắt đầu được thực hiện từ năm 2011 đến nay đã là 6 năm, giúp thu được một nguồn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ Đồng, giúp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý và bảo vệ cho khoảng 4,8 triệu ha rừng, tương đương với 42% tổng diện tích rừng cả nước và 500.000 hộ gia đình sống trong rừng và gần rừng được hưởng lợi.
Sau 6 năm thực hiện, chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng đã phần nào chứng minh được mục tiêu “Minh bạch – Công bằng – Hiệu quả” đặt ra. …

Title: Chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường
Authors: Lê, Thị Vân Huệ, người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thu Thương
Keywords: Kinh tế môi trường;Phát triển bền vững;Dịch vụ môi trường;Sơn La
Issue Date: 2011
Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Abstract: 57 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm) — Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu thực trạng thực hiện chi trả dịch vụ môi trường (PES) tại Việt Nam: cơ hội và thách thức. Tìm hiểu hiện trạng chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Nhận thức của người dân sau khi thực hiện PFES. P (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34530
Appears in Collections: CRES – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s