Về xử lí dữ liệu video

Authors: Đỗ, Trung Tuấn
Lương, Xuân Cương

Xuất hiện tại Việt Nam cách đây chưa lâu nhưng có một ngành nghề đã trở nên rất nóng bởi sự quan tâm và theo đuổi của các bạn trẻ, đó chính là Công nghệ đa Phương tiện.

Nói đến Công nghệ Đa phương tiện chắc nhiều bạn trẻ còn chưa tưởng tượng được với nghề này thì bạn sẽ học gì và làm gì cũng như cơ hội việc làm sẽ thế nào? Hãy cùng Hanoi – Arena tìm hiểu để hé mở một nghề mới đang được nhận định là nghề nóng cho giới trẻ để tự mình đánh giá và có những quyết định cho riêng mình nhé.

Chuyên gia Công nghệ Đa phương tiện là chương trình đào tạo theo mô hình chuyển giao công nghệ hệ đào tạo 2 năm với bằng cấp (ADIM – Advanced Diploma In Multimedia) do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp, có giá trị trên toàn thế giới…
Title: Về xử lí dữ liệu video
Authors: Đỗ, Trung Tuấn
Lương, Xuân Cương
Keywords: Xử lý dữ liệu;Video;Đa phương tiện
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 48-56
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6343
Appears in Collections: Chuyên san Khoa học tự nhiên và công nghệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s