Phân tích đồng thời các dạng Dimethyldiselenite, Selenomethioline, Selenit and Selenat trong mẫu thủy hải sản

Authors: Tạ Thị Thảo , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Dung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Hóa phân tích ngoài việc cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở ngành Hóa học nói chung thì còn cung cấp các kiến thức thuộc chuyên ngành Hóa phân tích như các phương pháp phân tích và xác định cấu trúc hiện đại của các loại mẫu nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm vào trong các quy trình phân tích kiểm nghiệm thực phẩm, dược phẩm, phân tích môi trường, trong sản xuất công nghiệp và trong đời sống…

Title: Phân tích đồng thời các dạng Dimethyldiselenite, Selenomethioline, Selenit and Selenat trong mẫu thủy hải sản : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 18
Keywords: Hóa phân tích;Thủy sản;Hải sản;Hàm lượng Selen;Phương pháp hóa học
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa học — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Chuẩn hóa lại các điều xác định tổng hàm lượng selen bằng phương pháp HVG-AAS. Chuẩn hóa lại mô hình hồi qui đa biến theo phương pháp PCR. Nghiên cứu sự chuyển dạng và mất chất phân tích khi bảo quản mẫu. Nghiên cứu ảnh hƣởng của chất đi kèm trong nền mẫu (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39756
Appears in Collections: HUS – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s