Viết trong lĩnh vực thương mại

Authors: Ngô, Tùng Anh

Trên cơ sở phân tích một số văn bản viết trong lĩnh vực thương mại của người Anh, Mỹ, Nhật và Việt Nam, bài viết phần nào nêu lên được một số những nét riêng biệt về phong cách trong lĩnh vực thương mại cho những ai đang quan tâm đến lĩnh vực này…

Title: Viết trong lĩnh vực thương mại
Authors: Ngô, Tùng Anh
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 223-231
Abstract: Trên cơ sở phân tích một số văn bản viết trong lĩnh vực thương mại của người Anh, Mỹ, Nhật và Việt Nam, bài viết phần nào nêu lên được một số những nét riêng biệt về phong cách trong lĩnh vực thương mại cho những ai đang quan tâm đến lĩnh vực này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6414
Appears in Collections: Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s