Lý thuyết biến thể phạm trù (X-bar theory): Một công cụ hữu hiệu trong phân tích cú pháp

Authors: Võ, Đại Quang

Lý thuyết biến thể phạm trù: Một bộ phận nhận như là bộ phận cấu thành của ngôn ngữ của ngữ pháp tạo sinh (Generative grammar) * đang được nghiên cứu. Nói cách khác, ngữ 1.1. Ngữ pháp tạo sinh pháp tạo sinh giúp nhận diện xem các yếu tố, cấu trúc, đơn vị nào phù hợp với một ngôn “Ngữ pháp tạo sinh là một khuynh ngữ cụ thể. hướng trong ngôn ngữ học hiện đại, là một Bộ phận chủ yếu của ngữ pháp tạo sinh là trong các nhánh của ngữ pháp hình thức các phép cải biến. Vì vậy, ngữ pháp tạo sinh trong ngôn ngữ học xuất hiện với tư tưởng còn được gọi là ngữ pháp cải biến hoặc ngữ của N. Chomsky [1] trong những thập niên pháp chuyển đổi. Mục đích của ngữ pháp tạo giữa thế kỷ 20 dựa vào sự mô tả ngôn ngữ sinh là miêu tả năng lực ngôn ngữ của người dưới dạng các mô hình hình thức theo một nói, khám phá quy luật nội tại của cấu trúc kiểu xác định”. Trong ngôn ngữ học tạo sinh, ngôn ngữ. Cấu trúc ngôn ngữ được hình “ngữ pháp” có nghĩa là “sự mô tả triệt để về dung dưới dạng một “cơ chế” hoặc “kết cấu” ngôn ngữ”. “Tạo sinh” không có nghĩa là sản nào đó. Kết cấu này được các nhà nghiên cứu sinh hay sáng tạo. Nó là thuật ngữ toán học quan sát trong quá trình hoạt động tự nhiên được sử dụng có điều chỉnh trong ngôn ngữ của ngôn ngữ. Đáng lưu ý hơn là, kết cấu này học và mang nghĩa “phù hợp hay không phù được đưa vào hoạt động bằng con đường hợp trong nội bộ ngôn ngữ”. Ngữ pháp tạo nhân tạo phục vụ cho việc nghiên cứu khoa sinh gồm một tập hợp các chỉ dẫn hình thức họ…

Title: Lý thuyết biến thể phạm trù (X-bar theory): Một công cụ hữu hiệu trong phân tích cú pháp
Authors: Võ, Đại Quang
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 135-146
Abstract: Bài viết đề cập tới bốn nội dung chính và phân tích sâu trong nội dung của bài.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6385
Appears in Collections: Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s