Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai)

Authors: Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn
Trần, Văn Thứ

Quản trị đại học được nhắc đến như là cơ chế và quá trình ra những quyết định có thẩm quyền tác động đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong nội bộ trường đại học cũng như đối với bên ngoài. Cơ chế quản trị của trường đại học có thể được hình dung nhiều cách khác nhau- như một loạt các vòng tròn đồng tâm, hay một loạt các vòng tròn giao nhau. Trong bất cứ trường hợp nào cũng có một nhóm các bên liên quan tìm cách ảnh hưởng đến các quy định và chính sách về đại học ở Hoa Kỳ. Những nhóm này gồm có các hiệp hội giáo dục đại học, các tổ chức tài trợ, bộ phận đặc trách giáo dục Hoa Kỳ thuộc các ủy ban của quốc hội, các tổ chức kiểm định, các cơ quan quản lý ở cấp hệ thống, các sở giáo dục của các tiểu bang, các nhà lập pháp của tiểu bang, sinh viên, cựu sinh viên, cộng đồng dân cư địa phương, thành viên hội đồng quản trị nhà trường, các nhà quản lý cấp cao, lãnh đạo các khoa và hiệu trưởng. Ở những nước khác, thêm nhiều bên liên quan khác nữa có dính dáng tới trường đại học, thông qua quyền lực và ảnh hưởng mà họ nắm, ý nghĩa và giá trị của họ đối với trường đại học (Arimoto, 2001)…

Title: Vai trò của sinh viên trong quản trị đại học (nghiên cứu trường hợp tại Trường CĐSP Gia Lai) : Luận văn ThS. Giáo dục học
Authors: Hoàng, Thị Xuân Hoa, người hướng dẫn
Trần, Văn Thứ
Keywords: Sinh viên;Quản trị đại học;Giáo dục đại học
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chương ngành đào tạo thí điểm) — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tổng quan về quản trị đại học; sinh viên trong quản trị đại học; trình bày một số khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử về vấn đề sinh viên và vai trò sinh viên trong quản trị đại học; khái niệm cán bộ lãnh đạo quản lý; quản, quản trị đại học (QTĐH), hoạt động (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34392
Appears in Collections: IEQA – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s