Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim nguội nhanh Fe-M-Zr (M = Ni, Co, Mn)

Authors: Nguyễn, Mạnh An
Nguyễn, Huy Dân

Các băng hợp kim Fe 90-xMxZr 10 (M = Ni, Co, Mn) với độdày ~15 µ m được chếtạo bằng phương pháp nguội nhanh trên hệtrống quay đơn trục. Kết quảphân tích nhiễu xạtia X chỉra rằng các mẫu băng hợp kim có cấu trúc vô định hình. Các phép đo từnhiệt cho thấy nhiệt độCurie của hợp kim thay đổi rõ rệt khi nồng độcác nguyên tốthay thế(M) thay đổi và khoảng thay đổi của nhiệt độCurie phụthuộc vảo bản chất của nguyên tốthay thế. Với nguyên tốthay thếcho Fe là Ni hoặc Co, nhiệt độ Curie của hợp kim có thể được đưa về vùng nhiệt độ phòng. Từ độ bão hòa của hợp kim ở nhiệt độ phòng cũng được tăng lên khi nồng độ Ni hoặc Co trong hợp kim tăng lên. Các mẫu băng hợp kim thể hiện tính từmềm với lực kháng từthấp (H c< 30 Oe). Kết quả tính biến thiên entropy từ ∆S m và khả năng làm lạnh RC của một sốmẫu băng chứa Co cho thấy hiệu ứng từ nhiệt của hệhợp kim này là khá lớn (|∆S m | max ~ 1 J.kg -1 .K -1 , RC > 100 J.kg -1 với ∆H = 11 Oe) và có thể ứng dụng thực tế…

Title: Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt của hệ hợp kim nguội nhanh Fe-M-Zr (M = Ni, Co, Mn)
Authors: Nguyễn, Mạnh An
Nguyễn, Huy Dân
Keywords: Hiệu ứng từ nhiệt;nhiệt độ Curie;hợp kim vô định hình;công nghệ nguội nhanh;công nghệ làm lạnh bằng từ trường
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: p. 1-6
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12977
Appears in Collections: Natural Sciences and Technology
Advertisements

Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không Hodgkin

Authors: Nguyễn, Thị Thu
Mai, Trọng Khoa
Trần, Đình Hà
Võ, Thị Cẩm Hoa
Dương, Văn Đông
Bùi, Văn Cường
Nguyễn, Thị Khánh Giang

Monoclonal antibody rituximab labeled with 131 I was used in the treatment of B cell non Hodgkin’s Lymphoma in targeted therapy. The radioiodinated rituximab was prepared using chloramin T and iodogen methods. The radioimmunoconjugated quality validation was performed using chemical tests such as fast protein liquid chromatography, radioautography, thin layer chromatography, paper chromatography and photon gamma ray spectrum. Biological evaluations of this radiopharmaceutical have tested for asepsis, bacterial endotoxin, invitro stabilities and biodistribution in normal mice. Labelling yields were 95% using chloramin T and more than 85% using iodogen methods. Specific activity of labelled compound from two methods are 0.246 GBq/mg and 0.037 GBq/mg. Radiochemical purity of labeled antibody was 98% and radionuclide purity was more than 99.9%. The entry rate of radioimmunoconjugation in tissue blood perfusion has a high distribution rate and has a rapid clearance by the renal route. The 131 I-rituximab has passed the testing requirements for radiopharmaceutical therapy and for clinical use….

Title: Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không Hodgkin
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Mai, Trọng Khoa
Trần, Đình Hà
Võ, Thị Cẩm Hoa
Dương, Văn Đông
Bùi, Văn Cường
Nguyễn, Thị Khánh Giang
Keywords: Radioimmunotherapy;I-rituximab;Quality Control of Radiopharmaceuticals
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12999
Appears in Collections: Natural Sciences and Technology

Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất

Authors: Vu Duc, Minh
Vuong Duy, Tho

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng bằng phương pháp Ra đa đất. Theo TCVN 8227-2009 và kinh nghiệm thực tế, các tác giả đã lựa chọn các mô hình hang rỗng điển hình phù hợp với thực tế, sử dụng module modelling for the 2D-simulation thuộc phần mềm REFLEXW để xây dựng mô hình lý thuyết đối với các mô hình hang rỗng trên, sử dụng phương pháp Migration để xử lý tính toán mô hình, đồng thời đã kiểm nghiệm khảo sát, tìm kiếm tổ mối trên đê, đập đất tại một số khu vực bằng hệ thiết bị SIR – 10B và SIR-30 với ăng ten 400MHz do Công ty GSSI của Mỹ sản xuất. Từ đó, rút ra các kết luận bổ ích về tính đúng đắn và phù hợp của mô hình lý thuyết khi áp dụng thực tế, khả năng ứng dụng của phương pháp Ra đa đất đối với việc tìm kiếm, xác định các hang rỗng nhằm nâng cao hiệu quả của phương pháp, làm cơ sở cho công tác phát hiện các hang rỗng trong hệ thống đê, đập ở Việt Nam….

Title: Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất
Authors: Vu Duc, Minh
Vuong Duy, Tho
Keywords: Ra đa đất;mô hình hang rỗng;Đê;đập;Reflexw;Migration
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số1 (2015) 32-46;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/922
ISSN: 0866 – 86 12
Appears in Collections: Natural Sciences and Technology

Giáo dục Đức và những bài học rút ra từ PISA

Mờ đầu, bài viết giới thiệu tóm tát kết quà cùa nước Đức qua các ki khảọ sát của PISA 2000, 2003, 2006 trong sự so sánh với các quốc gia khác. Tiêp đến bài báo đê cập đên những phản ứnsĩ đặc biệt tại nước Đức do sự cách biệt quá lớn giữa sự tự đánh giá bạn đâu và những kêt quả kháo sát cùa PISA. Sự khởi động quá trình cài cách cơ bàn toàn bộ hệ thông trường học ở Địrc và hình thành nên một văn hóa chất lượng mới được xem như một kêt quà tác động cùa PISA đôi với nước Đức…

Title: Giáo dục Đức và những bài học rút ra từ PISA
Authors: Giáo dục Đức và những bài học rút ra từ PISA
Keywords: PISA,Giáo dục Đức
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 2ó (2010) 7-14;
Description: tr. 7-14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57149
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng Việt

Authors: Huỳnh Công Hiển

Trong phạm vi của cấp độ phát ngôn, chúng tôi gọi yểu tố tạo ý nghĩa hàm ần là cơ sở chứa đựng tiềm năng sàn sinh ý nghĩa hàm ẩn, phương thức tạo ỷ nghĩa hàm ẩn là con đường, là phạm trù nội dung được sử dụng để tạo ý nghĩa hàm ẩn dựa trẽn một yếu tố tạo ý nghĩa hàm ẳn, thú pháp tạo ỷ n ghĩa hàm ấn là cách thức cụ thể được sử dụng để tạo ra một ý nghĩa hàm ẩn trong phạm vi của một phương thức tạo ý nghía hàm ẩn…….

Title: Phương thức chiếu vật mơ hồ hàm ẩn trong phát ngôn tiếng Việt
Authors: Huỳnh Công Hiển Article Sidebar PDF
Keywords: hàm ẩm, ý nghĩa hàm ẩn
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 25 (2009) 136-146;
Description: tr. 136-146
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57295
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Vietnam’s renovated foreign policy

Authors: Pham Quang Minh

During the French and American military interventions in Indochina, Vietnamese revolutionary leaders waged a three-pronged resistance involving military struggle (<dau tranh quan su) political struggle (idau tranh chinh tri), and diplomatic struggle (idau tranh ngoai giao). Of the three modes of struggle, the diplomatic one was ultimately most consequential in cementing the victory of the Revolution.(1) The m ilitary and political struggles were certainly significant as they helped revolutionary forces secure a variety of gains on and off the battlefield. Ultimately, however, the fate of the French and the Americans in Vietnam, the outcome of the First and Second Indochina wars, and, most importantly, the achievement of national liberation and reunification (that is, the triumph of the Vietnamese Revolution)…

Title: Vietnam’s renovated foreign policy
Authors: Pham Quang Minh
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: tr. 29-39
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58300
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) – the import an t activities of National Assembly acccording to archives

Authors: Nguyen Van Ham

For the first time in history, the Complete Works of the National Assembly, Volume 1(1945-1960) shall disclose wwidely the document product by the the National Assembly and trhe Standing Committee of the National Assembly during the process of exercising its function as the highest elected body of State power of the Democratic Republic of Viet Nam. Mosst of the document disclosed in Volume 1 are original ones which have been collected and selected from the National Assembly Archives maintained at the National Archives Center III. These documents constitute a valuable source of historic literature that greatly facilitates the stu d y on theories of building a new -model state in Vietnam .

Title: The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) – the import an t activities of National Assembly acccording to archives
Authors: Nguyen Van Ham
Keywords: Complete Works, the National Assembly,National Assembly acccording
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: tr. 10-14
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57844
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Những kinh nghiệm về chính sách ngôn ngữ ở Australia

Authors: Nguyễn Văn Hiệp

Bài viết tìm hiểu chính sách ngôn ngừ ở Australia tử thể ki XIX cho đến nay, thể hiện qua nhửng thay đổi trong chính sách của Nhà nước đối với ngôn ngữ và sự thay đổi trong những thiết chế chủ yếu của cộng đổng do tình trạng nhiều ngôn ngữ cùng tổn tại ớ Australia. Trọng tâm là nhùng thay đổi trong giáo dục và trong hệ thống truyền thông, đặc biệt nhân mạnh đến vai trò của ngôn ngữ trong một xã hội đa văn hóa. Cho đến nay, Australia đã tiến hành nhiều cài cách mang ý nghĩa quốc tế trong chính sách ngôn ngữ, đặc biệt với việc công bố Chính sách ngôn ngữ Quốc gia vào năm 1987. Chính sách này cho thay một sự thay đoi mang tính quyết định trong cam kết chính trị đối với ngôn ngữ ở Australia sau chiến tranh thê’giới thứ hai, khi nó thừa nhận vai trò quan trọng cúa những ngôn ngữ khác với tiêng Anh. Bài học từ chính sách ngôn ngừ ở Australia sẽ có đóng góp cho việc hoạch định chính sách ngôn ngừ ờ Việt Nam hiện nay…

Title: Những kinh nghiệm về chính sách ngôn ngữ ở Australia
Authors: Nguyễn Văn Hiệp
Keywords: chính sách ngôn ngữ ở Australia
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 99-106;
Description: tr. 99-106
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57978
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Vài nét về xã Trà Lũ (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ

Authors: Đinh Thị Thùy Hiên

Trà Lũ là một làng khá nổi tiêng của vùng đổng bằng duyên hải Bắc Bộ mà lịch sử gắn với nhiều sự kiện lớn của lịch sử dân tộc: ra đòi trong công cuộc khai hoang lấn biển cuối thòi Lê sơ là nơi ghi dấu bước chân đẩu tiên của các giáo sĩ phương Tây trong hành trình truyền đạo Thiên chúa giáo vào nước ta, cũng là căn cứ địa cuối cùng của nghĩa quần Phan Bá Vành – nơi gánh chịu hậu quả nặng nề sau khi khởi nghĩa thất bại – và rồi chính ngươi dân Trà Lũ lại tích cực tham gia vào công cuộc khẩn hoang lập ra các huyện Tiền H ải (Thái Bình), Kim San (N inh Bình), sau đó là Giao Thuỷ (Nam Định). Địa bạ Trà Lũ (1829) khác với địa bạ các địa phương khác. Đó không chỉ là bức tranh ruộng đất của Trà Lũ đầu th ế kỷ XIX mà còn là sự phản ánh lịch sử lập làng và những biến động về mặt tự nhiên – xã hội của Trà Lũ, góp phần làm rõ hơn một s ố vấn đổ của lịch sử Việt Nam. Đây thực sự là nguồn tài liệu quí, nhất là đặt nó trong tình trạng khan hiếm nguồn tư liệu về Trà Lũ thời kỳ trung đại – hệ quá của chính nhửng biên động về mặt tự nhiên, xã hội và điều kiện lịch sử đặc biệt nai đây….

Title: Vài nét về xã Trà Lũ (Nam Định) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ
Authors: Đinh Thị Thùy Hiên
Keywords: Trà Lũ (Nam Định)
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 126-134;
Description: tr. 126-134
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57991
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities

Colonialism – An unclosed file

Authors: Vu Duong Ninh

Navigators’ voyages at the end of the 15th century opened up new prospects in the eyes of the Europeans. Businessmen and evangelists along with armed forces went to look for new lands to change therm into cultivated areas, to emigrate inhabitants and to rob their riches. The flags of western nations were set up in remote territories, establishing the right of possession, and creating colonial territories. Colonialism came into the world with an increasing system of colonies. A long time ago, it was admired as “the mission of enlightening civilization”.

Title: Colonialism – An unclosed file
Authors: Vu Duong Ninh
Keywords: Colonialism
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: tr. 8-10
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58291
Appears in Collections: Social Sciences and Humanities