Bàn thêm về nguyên nhân lạm phát trong điều kiện hiện nay ở nước ta

Authors: Hà, Quang Đào
Nguyễn, Văn Hà

Nguyên nhân cơ bản của lạm phát ở Việt Nam, theo tôi, chính là yếu tố tiền tệ. Mức tăng tiền quá cao so với mức tăng hàng hóa đã dẫn đến lạm phát. Nói một cách khác nguồn vốn đã không được sử dụng hiệu quả do ba nguyên nhân cơ bản sau:Thứ nhất, do đầu tư công quá mức.Thứ hai, sự thiên lệch trong việc phân bổ vốn ở khu vực doanh nghiệp (khu vực thị trường).Thứ ba, việc theo đuổi chính sách ổn định tỷ giá đồng tiền trong bối cảnh lạm phát luôn cao làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Title: Bàn thêm về nguyên nhân lạm phát trong điều kiện hiện nay ở nước ta
Authors: Hà, Quang Đào
Nguyễn, Văn Hà
Keywords: Nguyên nhân lạm phát;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 22;Số 4
Description: tr. 57-64
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57239
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections: Legal Studies

Dự tính hợp lý và tác động của nó đối với thị trường chứng khoán

Authors: Nguyễn, Thị Thư

Một trong những nhân tố không có khả năng lượng hoá chính xác nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng, thậm chí quyết định đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế là yếu tố dự tính. Có thế nói, mọi lĩnh vực kinh tế đều chịu ảnh hưởng của yếu tố dự tính. Tài chính, tiền tệ và ngân hàng là những lĩnh vực mà nhân tố dự tính có ảnh hưởng rất mạnh.

Title: Dự tính hợp lý và tác động của nó đối với thị trường chứng khoán
Authors: Nguyễn, Thị Thư
Keywords: Tính hợp lý;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Description: tr. 36-45
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57371
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections: Legal Studies

Supervision des contributions dans un portail de travail collaboratif

Authors: BAC, Christian
BERGER, Olivier
DAO, Xuan Sang

Ce document décrit mon travail au cours d’un stage de Master 2 d’informatique dans le département Informatique de l’INT-Institut National des Télécommunications (INF). Ma mission principale est de développer un outil dans le but de donner toutes les informations des projets dans une plateforme de travail collaboratif. Pour construire un tel outil, j’ai étudié et utilisé plusieurs théories et techniques. Cet outil prend les ressources Web comme des flux_rss, flux_xml, flux_rdf ou flux atom. Puis il change les flux pour les mettre dans une forme standard RDF. Le flux produit contient toutes les informations des développeurs et des projets dans une plateforme collaborative. Pour cela, j’ai utilisé DC – Dublin Core pour décrire les informations d’un item, FOAF – Friend Of A Friend pour décrire les informations d’un développeur, DOAP – Description Of A Project pour décrire les informations d’un projet. Après avoir mis en forme standard RDF les informations, j’ai créé des outils permettant de rechercher les informations concernant un développeur ou un projet dans la plateforme de travail collaboratif. Les requêtes sont réalisées en utilisant une façon de consultation sur modèle RDF…

Title: Supervision des contributions dans un portail de travail collaboratif
Authors: BAC, Christian
BERGER, Olivier
DAO, Xuan Sang
Issue Date: 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/172
Appears in Collections: IFI – Master Theses

Tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam: Luận án TS. Xã hội học: 62 31 30 01

Authors: Nguyễn, Quý Thanh, Người hướng dẫn
Cao, Thị Hải Bắc

Trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ người dân là đồng bào DTTS, ngành ngân hàng và các doanh nghiệp trong cả nước đã tự nguyện hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho các tỉnh Tây Nguyên. Từ năm 2013 trở lại đây, ngành ngân hàng và các doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố đã cam kết hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên hàng trăm tỷ đồng để xây dựng mới thêm nhiều trường học, trạm y tế ở vùng sâu, vùng xa, giúp đồng bào DTTS nghèo có thêm hàng ngàn ngôi nhà mới, hàng ngàn con bò giống, phục vụ lao động, sản xuất, thoát nghèo bền vững. Ngoài cam kết thực hiện hỗ trợ kịp thời bằng tiền mặt, hàng năm thông qua hệ thống công đoàn cơ sở, các cán bộ, công chức, người lao động của ngành ngân hàng đã tự nguyện tham gia đóng góp ngày lương ủng hộ các Quỹ tình nghĩa, Quỹ xã hội – từ thiện của ngành để từ đó trích ra ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội đối với các đối tượng chính sách tại các tỉnh Tây Nguyên. Ngành ngân hàng cũng trích quỹ đầu tư xây dựng nhiều công trình trường học, trung tâm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, nhà ở cho đồng bào DTTS nghèo ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Tây Nguyên….

Title: Tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam: Luận án TS. Xã hội học: 62 31 30 01
Authors: Nguyễn, Quý Thanh, Người hướng dẫn
Cao, Thị Hải Bắc
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 150 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Xã hội học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35037
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại: Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01

Authors: Trần, Nho Thìn A , người hướng dẫn
Phạm, Văn Hưng

Trong lịch sử văn học Việt Nam Trung đại, kiểu nhân vật liệt nữ có tiến trình vận động song hành với vận mệnh của văn học nhà nho, thậm chí kéo dài thành vệt sang những năm đầu thế kỷ XX, ám ảnh cả trong văn học Việt Nam hiện đại những năm 1932-1945 khi công cuộc hiện đại hóa văn học đã diễn ra ồ ạt và mạnh mẽ. Ngay trong giai đoạn văn học khẳng định con người ở Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa trước thế kỉ XIX, nhân vật liệt nữ (loại hình nhân cách tuân thủ những tín điều khắt khe nhất của đạo đức Nho giáo) lại xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết.
Việc nghiên cứu trường hợp nhân vật liệt nữ giúp ta hiểu thêm về tiến trình văn học Việt Nam Trung đại và sự vận động của văn học Việt Nam hiện đại trong những ngày đầu tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống văn học nhà nho, cũng như giúp người nghiên cứu có thêm tiêu chí đánh giá quá trình Nho giáo hóa bản thân đời sống văn học, cảm quan nhân đạo của các nhà văn, quá  trình nhân đạo hóa – dân chủ hóa nền văn học Việt Nam…

Title: Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại: Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01
Authors: Trần, Nho Thìn A , người hướng dẫn
Phạm, Văn Hưng
Issue Date: 2016
Publisher: ‬‬ĐHKHXH&NV
Abstract: 174 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Văn học Việt Nam — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35106
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại: Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01

Authors: Trần, Nho Thìn A , người hướng dẫn
Phạm, Văn Hưng

Trong lịch sử văn học Việt Nam Trung đại, kiểu nhân vật liệt nữ có tiến trình vận động song hành với vận mệnh của văn học nhà nho, thậm chí kéo dài thành vệt sang những năm đầu thế kỷ XX, ám ảnh cả trong văn học Việt Nam hiện đại những năm 1932-1945 khi công cuộc hiện đại hóa văn học đã diễn ra ồ ạt và mạnh mẽ. Ngay trong giai đoạn văn học khẳng định con người ở Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa trước thế kỉ XIX, nhân vật liệt nữ (loại hình nhân cách tuân thủ những tín điều khắt khe nhất của đạo đức Nho giáo) lại xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết.
Việc nghiên cứu trường hợp nhân vật liệt nữ giúp ta hiểu thêm về tiến trình văn học Việt Nam Trung đại và sự vận động của văn học Việt Nam hiện đại trong những ngày đầu tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của truyền thống văn học nhà nho, cũng như giúp người nghiên cứu có thêm tiêu chí đánh giá quá trình Nho giáo hóa bản thân đời sống văn học, cảm quan nhân đạo của các nhà văn, quá  trình nhân đạo hóa – dân chủ hóa nền văn học Việt Nam…

Title: Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại: Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01
Authors: Trần, Nho Thìn A , người hướng dẫn
Phạm, Văn Hưng
Issue Date: 2016
Publisher: ‬‬ĐHKHXH&NV
Abstract: 174 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Văn học Việt Nam — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35106
Appears in Collections: USSH – Dissertations

Tư tưởng triết học của Tôma Aquinô : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Authors: Nguyễn, Quang Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hải

Tôma Aquinô (tiếng Ý: Tommaso d’Aquino, tiếng Latinhtiếng Anh: Thomas Aquinas) (1225-1274), cũng phiên âm là Tômát Đacanh từ tiếng Pháp Thomas d’Aquin, là một tu sỹ, linh mục dòng Đa Minh người Ý] và là một nhà thần học và triết học có nhiều ảnh hưởng trong truyền thống chủ nghĩa kinh viện mà trong lĩnh vực này ông cũng được gọi là “Doctor Angelicus” và “Doctor Communis. Tôma sinh ra tại lâu đài của cha mình: lâu đài Roccasecea, thuộc lãnh thổ Napoli. Phần tên “Aquinas” của tên ông là từ tên của vùng đất Aquino, vốn thuộc về gia đình ông cho đến năm 1137.

Tôma là người đề xướng quan trọng nhất của thần học tự nhiên, và là cha đẻ của học thuyết Thomas. Ông có ảnh hưởng đáng kể trong tư tưởng phương Tây, và nhiều triết học hiện đại đã được hình thành trong quá trình phát triển hoặc phản đối ý tưởng của ông, đặc biệt là trong các lĩnh vực đạo đức, luật tự nhiên, siêu hình học, và lý luận chính trị. Không giống như nhiều trường phái trong Giáo hội thời gian đó, Thomas chấp nhận một số ý tưởng do Aristotle đưa ra – người mà ông gọi là “vị Triết gia” – và ông đã cố gắng kết hợp triết học Aristotle với các nguyên tắc của Kitô giáo. Các tác phẩm của ông được biết đến nhiều nhất là Summa Theologica (Tổng luận thần học) và Summa contra Gentiles (Tổng luận chống lại dân ngoại). Bình luận của ông về Kinh Thánh và Aristotle là một phần quan trọng trong các tác phẩm của ông. Hơn nữa, ông còn nổi bật với những bài thánh ca Thánh Thể của mình, chúng đã trở thành một phần của phụng vụ Giáo hội.

Title: Tư tưởng triết học của Tôma Aquinô : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Nguyễn, Quang Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hải
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35073
Appears in Collections: USSH – Dissertations

 

Ảnh hưởng của muối kim loại nặng HgCl2 đối với một số tiêu chỉ tiêu sinh lý – sinh thái của cá Mè trắng (Hypophthalmicshthys molitrix), Trôi ấn (labeo rohita) và Rôphi (Oreochromis mosambicus) (cỡ cá giống)

Authors: Mai, Đình Yên, ngườì hướng dẫn
Trịnh, Thị Thanh

Mỗi loài sinh vật có những đặc điểm thích nghi về hình thái, sinh lý – sinh thái và tập tính với môi trường sống đặc trưng. Chẳng hạn, sống trong nước, cá thường có thân hình thoi, có vẩy hay da trần được phủ bởi chất nhờn, có vây bơi. Những động vật sống trên tán cây có chi dài, leo trèo giỏi (khỉ, vượn) hay có màng da nối liền thân với các chi để “bay” chuyền từ tán cây này sang tán cây khác (sóc bay, cầy bay)…

Trong thiên nhiên, các loài có ổ sinh thái giao nhau hoặc không giao nhau. Những loài có ổ sinh thái giao nhau, khi phần giao nhau càng lớn, sự cạnh tranh càng khốc liệt, dẫn đến có thể loại trừ nhau, tức là loài thua cuộc hoặc bị tiêu diệt hoặc phải rời đi nơi khác. Do đó, các loài gần nhau về nguồn gốc khi sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn, chúng có xu hướng phân hóa ổ sinh thái để tránh cạnh tranh…
Title: Ảnh hưởng của muối kim loại nặng HgCl2 đối với một số tiêu chỉ tiêu sinh lý – sinh thái của cá Mè trắng (Hypophthalmicshthys molitrix), Trôi ấn (labeo rohita) và Rôphi (Oreochromis mosambicus) (cỡ cá giống) : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 15
Authors: Mai, Đình Yên, ngườì hướng dẫn
Trịnh, Thị Thanh
Keywords: Cá;Cá Mè trắng;Cá rô phi;Cá Trôi Ấn Độ;Cá giống;Sinh lý Cá;Sinh thái cá
Issue Date: 1991
Publisher: ĐHTH Hà nội
Abstract: Đánh giá độ độc hại của HyCL2 tới đời sống một số loài cá kinh tế: Mè trắng, Trôi ấn độ , Rô phi (Cỡ cá giống) thông qua chỉ số T1…Trên cơ sở đó xác định lượng an toàn cho phép của HgCL2 đối với các loaì cá nghiên cứu. Xác định sự ảnh hưởng của HgCL2 tới (…)
141 tr.
Electronic Resources
Luận án PTS. Ngư loại học — Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1991
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37230
Appears in Collections: HUS – Dissertations

Ảnh hưởng của muối kim loại nặng HgCl2 đối với một số tiêu chỉ tiêu sinh lý – sinh thái của cá Mè trắng (Hypophthalmicshthys molitrix), Trôi ấn (labeo rohita) và Rôphi (Oreochromis mosambicus) (cỡ cá giống)

Authors: Mai, Đình Yên, ngườì hướng dẫn
Trịnh, Thị Thanh

Mỗi loài sinh vật có những đặc điểm thích nghi về hình thái, sinh lý – sinh thái và tập tính với môi trường sống đặc trưng. Chẳng hạn, sống trong nước, cá thường có thân hình thoi, có vẩy hay da trần được phủ bởi chất nhờn, có vây bơi. Những động vật sống trên tán cây có chi dài, leo trèo giỏi (khỉ, vượn) hay có màng da nối liền thân với các chi để “bay” chuyền từ tán cây này sang tán cây khác (sóc bay, cầy bay)…

Trong thiên nhiên, các loài có ổ sinh thái giao nhau hoặc không giao nhau. Những loài có ổ sinh thái giao nhau, khi phần giao nhau càng lớn, sự cạnh tranh càng khốc liệt, dẫn đến có thể loại trừ nhau, tức là loài thua cuộc hoặc bị tiêu diệt hoặc phải rời đi nơi khác. Do đó, các loài gần nhau về nguồn gốc khi sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn, chúng có xu hướng phân hóa ổ sinh thái để tránh cạnh tranh…
Title: Ảnh hưởng của muối kim loại nặng HgCl2 đối với một số tiêu chỉ tiêu sinh lý – sinh thái của cá Mè trắng (Hypophthalmicshthys molitrix), Trôi ấn (labeo rohita) và Rôphi (Oreochromis mosambicus) (cỡ cá giống) : Luận án PTS. Sinh học: 1 05 15
Authors: Mai, Đình Yên, ngườì hướng dẫn
Trịnh, Thị Thanh
Keywords: Cá;Cá Mè trắng;Cá rô phi;Cá Trôi Ấn Độ;Cá giống;Sinh lý Cá;Sinh thái cá
Issue Date: 1991
Publisher: ĐHTH Hà nội
Abstract: Đánh giá độ độc hại của HyCL2 tới đời sống một số loài cá kinh tế: Mè trắng, Trôi ấn độ , Rô phi (Cỡ cá giống) thông qua chỉ số T1…Trên cơ sở đó xác định lượng an toàn cho phép của HgCL2 đối với các loaì cá nghiên cứu. Xác định sự ảnh hưởng của HgCL2 tới (…)
141 tr.
Electronic Resources
Luận án PTS. Ngư loại học — Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1991
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37230
Appears in Collections: HUS – Dissertations

Nâng cao chất lượng một số phép đo phóng xạ hoạt độ nhỏ : Luận án PTS. Vật lý: 01 02 03

Authors: Nguyễn, Triệu Tú, Ngườì hướng dẫn
Trần, Mạnh Toản

Từ những năm 80 việc ứng dụng bức xạ ion hoá vào y tế và công nghiệp đã tăng lên nhanh chóng. Việc đo liều bức xạ chính xác trong là hết sức cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng xạ trị và so sánh kết quả xạ trị trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu các thiết bị đo liều tại các cơ sở y tế được kiểm tra và chuẩn định kỳ một cách tin cây. Hiện có rất nhiều thiết bị đo bức xạ như máy theo dõi phông bức xạ, máy kiểm soát khu vực, liều kế môi trường và liều kế cá nhân đang hoạt động tại các bệnh viện, viện nghiên cứu, nhà máy để theo dõi múc phóng xạ tại các cơ sở này. Các thiết bị đo bức xạ này phải được chuẩn một cách chính xác thì mới cho ta các kết quả đáng tin cậy. Đó chính là lý do để Phòng chuẩn liều bức xạ quốc gia được thiết lập vào năm 1990 tại Trung tâm Kỹ thuật an toàn bức xạ và môi trường, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân,  Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam…

Title: Nâng cao chất lượng một số phép đo phóng xạ hoạt độ nhỏ : Luận án PTS. Vật lý: 01 02 03
Authors: Nguyễn, Triệu Tú, Ngườì hướng dẫn
Trần, Mạnh Toản
Keywords: Hoạt độ Beta-Gamma;Phóng xạ;Tia Gamma;Phép phân tích;phép đo;Vật lý hạt nhân
Issue Date: 1992
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: Luận án PTS. Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng mới — Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1992
Electronic Resources
Tìm hàm phân bố trong các phép đo hoạt độ beta-gamma nhỏ đưa ra lời giải gần đúng là thống kê phông thấp bán thực nghiệm
77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37246
Appears in Collections: HUS – Dissertations