Khảo sát tình trạng mù chữ và tái mù chữ ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Authors: Nguyễn, Thị Huyền

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân tích cực vào tham gia công tác xoá mù chữ, ngày 29/5/2014, UBND tỉnh Điện Biên đã đã phê duyệt “Kế hoạch Xoá mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên” với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch ngân sách nhà nước là 67.449 triệu đồng, trong đó giai đoạn 201-2015 là 36.504 triệu đồng, giai đoạn 2016-2020 là 30.945 triệu đồng.

Kế hoạch được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với các mục tiêu cụ thể: nâng tỷ lệ người biết chữ ở độ tuổi 15-60 đạt 91,8% vào năm 2015, đến năm 2020 là 94%; tỷ lệ người biết chữ độ tuổi 15-35 đạt 98% vào năm 2015 và 99% vào năm 2020. Nâng cao nâng tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ độ tuổi 15-60 đạt 89,3% vào năm 2015 và 92,1% vào năm 2020; tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ độ tuổi 15 -35 đạt 97,6% vào năm 2015 và đạt 98,7% vào năm 2020. Đặc biệt, để củng cố vững chắc kết quả biết chữ, tỉnh đặt mục tiêu năm 2015 có 80% và đến năm 2020 có 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập với nhiều hình thức khác nhau. Phấn đấu đến năm 2015, có 95% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013-2020; đến năm 2020, có 98% đơn vị cấp xã, 100% các đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh củng cố vững chắc kết quả đạt chuẩn chống mù chữ giai đoạn 2013-2020…

Title: Khảo sát tình trạng mù chữ và tái mù chữ ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Keywords: Ngôn ngữ học;Mù chữ;Tái mù chữ;Điện Biên
Issue Date: 2014
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3877
Appears in Collections: IFI – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s