MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHÔNG GIAN CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CỦA RỪNG NGẬP MẶN TẠI CÀ MAU

Authors: Kim Thị Thúy Ngọc
Trần Trung Kiên

Trên thế giới, các hệ sinh thái đang bị thất thoát và suy giảm ở mức báo động. Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ (MEA) cho thấy, hơn 60% các dịch vụ hệ sinh thái (HST) toàn cầu đang ở tình trạng xấu hơn so với 50 năm trước. Điều này một phần do hạn chế thông tin về giá trị thực mà thiên nhiên mang lại và các giá trị của thiên nhiên chưa được xem xét trong quá trình đưa ra các quyết định quy hoạch chính sách và trong các giao dịch kinh tế. Cũng theo MEA, hiện có rất nhiều các công cụ khác nhau, bao gồm các công cụ lập bản đồ không gian và lượng giá dịch vụ HST được sử dụng để đánh giá dịch vụ hệ sinh thái tại các khu vực và các cấp độ khác nhau nhằm hỗ trợ quá trình lồng ghép dịch vụ HST vào các quá trình ra quyết định. Nghiên cứu này tập trung vào đánh giá sự thay đổi của dịch vụ hệ sinh thái tại Cà Mau dựa trên công cụ phân tích không gian, sử dụng mô hình lượng giá tổng hợp các dịch vụ hệ sinh thái và đánh đổi (InVest) do dự án vốn tự nhiên (natural captial project) xây dựng để lập bản đồ các dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn (RNM) tại Cà Mau, thay đổi theo thời gian và theo các kịch bản khác nhau. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh vai trò của RNM trong việc duy trì các dịch vụ điều tiết của hệ sinh thái, bao gồm dịch vụ hấp thụ cacbon, dịch vụ bảo vệ bờ biển và đóng góp đáng kể trong việc bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển trước các tổn thương do xói lở và ngập lụt. Nghiên cứu cho thấy tổng lượng cacbon lưu giữ năm 2005 cao hơn so với năm 2010 tương quan với mức độ suy giảm của RNM năm 2010 so với năm 2005 do chuyển đổi đất lâm nghiệp sang nuôi trồng thủy sản. Mô hình tổn thương đới bờ và bảo vệ khỏi xói mòn theo hai kịch bản (có RNM và không có RNM) cho thấy RNM có vai trò quan trọng trong việc giảm tính tổn thương ven biển, giảm sóng và gió, hạn chế tác động của các cơn bão…

Title: MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU VỀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHÔNG GIAN CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI CỦA RỪNG NGẬP MẶN TẠI CÀ MAU
Authors: Kim Thị Thúy Ngọc
Trần Trung Kiên
Keywords: Hệ sinh thái;Rừng ngập mặn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Hoàng Văn Thắng (Chủ biên), Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Võ Thanh Sơn, Lê Hương Giang, Vũ Ngọc Tú, Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Thị Vân Huệ, Nguyễn Mạnh Hà và Nghiêm Thị Phương Tuyến, 2015. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học quốc gia “Tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng xanh”. Hà Nội, 22/11/2013. Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: 413 trang.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10081
Appears in Collections: CRES – Papers
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s