“Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng”

Authors: Đào, Thị Kiên

Hệ thống hóa vấn đề tái kỹ nghệ phần mềm và vận dụng nó trong việc phát triển phần mềm. Nghiên cứu quy trình phát triển phần mềm RUP cho phát triển phần mềm hướng đối tượng và các công cụ giúp cho quá trình tái kỹ nghệ phần mềm và vận dụng chúng vào một ứng dụng thực tế. Đồng thời giới thiệu về hệ thống cảnh báo thiên tai sử dụng hệ thống mạng cảm nhận không dây bao gồm việc mô tả kiến trúc, các chức năng, hoạt động, các hạn chế hiện có, nhu cầu tiến hóa và giải pháp lựa chọn. Vận dụng quá trình phát triển phần mềm RUP và các công cụ trợ giúp cho việc tái kỹ nghệ hệ thống cảnh báo thiên tai nhằm đáp ứng được những yêu cầu thay đổi hệ thống…

Title:

Tái kỹ nghệ trong phát triển phần mềm hướng đối tượng
Authors: Đào, Thị Kiên
Keywords: Phần mềm hướng đối tượng
Tin học
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN

URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14341
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s