“Mô hình ngôn ngữ sử dụng Mapreduce”

Authors: Vũ, Thị Thanh

Trong bài viết này, ta sẽ thiết kế và cài đặt các thuật toán MapReduce cho các tác vụ xử lý dữ liệu thông thường. Mô hình lập trình MapReduce được đề xuất trong một bài báo năm 2004 từ một nhóm nghiên cứu tại Google. MapReduce là một mô hình đơn giản để xử lý song song các tập dữ liệu lớn (Big Data).

Bài viết này giúp bạn làm quen với tư duy lập trình MapReduce. Ta sẽ sử dụng tập dữ liệu nhỏ để dễ kiểm tra kết quả thực thi cũng như để quan sát hoạt động bên trong MapReduce như thế nào. Mọi tập tin và dữ liệu liên quan đến bài viết được lưu tại:

Title: Mô hình ngôn ngữ sử dụng Mapreduce
Authors: Vũ, Thị Thanh
Keywords: Mapreduce Mô hình ngôn ngữ
Phần mềm Kỹ thuật
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 53 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17420
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s