“Xác định mức ô nhiễm các hợp chất peflo hóa (PFCs) trong cá nuôi thả tại một số hồ thuộc khu vực Hà Nội và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người”

Authors: Phan, Đình Quang

Các hợp chất peflo hóa (PFCs) với những đặc tính ổn định hóa học và ổn định nhiệt, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dệt nhuộm, xi mạ, hóa dầu, bọt chống cháy, v.v. và được bổ sung vào danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) trong Công ước Stockholm năm 2009. Nghiên cứu này khảo sát hàm lượng của 13 hợp chất PFCs trong nước mặt được lấy từ hệ thống kênh rạch của một số làng nghề dệt nhuộm ở Hà Nội và Bắc Ninh. Phương pháp phân tích có hiệu suất thu hồi đạt từ 75 – 110%, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng đối với 13 hợp chất PFCs trong mẫu nước mặt tương ứng nằm trong khoảng từ 0,02 đến 0,11 ng/L và 0,07 đến 0,37 ng/L. Các hợp chất peflo hóa được phát hiện trong tất cả các mẫu nước thuộc làng nghề dệt nhuộm tại Hà Nội và Bắc Ninh với khoảng hàm lượng tương ứng từ 2,94 đến 12,64 ng/L (trung bình, 7,68 ng/L) và từ 4,77 đến 17,66 ng/L (trung bình, 11,50 ng/L). Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng và sự phân bố các hợp chất PFCs trong nước mặt thuộc các làng nghề phụ thuộc vào hoạt động sản xuất cũng như đặc tính nước thải của từng làng nghề…

Title: 

Xác định mức ô nhiễm các hợp chất peflo hóa (PFCs) trong cá nuôi thả tại một số hồ thuộc khu vực Hà Nội và đánh giá rủi ro đến sức khỏe con người
Authors: Phan, Đình Quang
Keywords: Môi trường
Ô nhiễm
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHKHTN
Description: 63 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33534
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s