“Phân loại phương trình lượng giác theo phương pháp giải chúng”

Authors: Vũ, Thị Mừng

Phương trình lượng giác là một dạng thường gặp trong các đề thi đại học. Đó là một dạng toán mà không phải học sinh nào khi gặp phải cũng làm tốt được, đặc biệt những học sinh trung bình, yếu kém thì rất lúng túng và gặp khó khăn khi gặp dạng toán này. Trong quá trình giảng dạy, công tác tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chúng tôi thấy cần thiết phải biên soạn chuyên đề “PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC” nhằm hệ thống các kiến thức cơ bản, các dạng bài tập thường gặp và nâng cao về phương trình lượng giác để làm tài liệu  cho giáo viên giảng dạy và cung cấp một lượng lớn bài tập cho học sinh  tự học…

Title: Phân loại phương trình lượng giác theo phương pháp giải chúng
Authors: Vũ, Thị Mừng
Keywords: Phương trình lượng giác
Phân loại
Phương pháp giải chúng
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Description: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20368
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s