“Dạy học chủ đề tích hợp nội dung thực tiễn với kiến thức hóa học chương Nitơ – Photpho lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh”

Authors: Đào, Thị Thanh Tuyền

Nhằm góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, trong quá trình giảng dạy bộ môn Hóa học, tôi nhận thấy việc xây dựng cho học sinh những kiến thức, kĩ năng, thái độ đúng đắn đối với bộ môn Hóa học và các môn học liên quan ở trường phổ thông trong bài giảng là thực sự cần thiết. Trong quá trình dạy học, việc vận dụng liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau (như kiến thức các môn: Toán, Vật lí, Sinh học, Văn học, Công nghệ, ) trong cùng một kế hoạch dạy học là mục đích của dạy học tích hợp, nó giúp cho học sinh hiểu và nắm bắt kiến thức một cách chủ động và có hứng thú hơn. Liên hệ giữa các kiến thức lí thuyết môn Hoá học vô cơ và hữu cơ vào giải thích các hiện tượng đời sống, vận dụng vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng sống, giảm thiểu các chất gây ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí), và bảo vệ môi trường. Thực chất của việc sử dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy học chính là dạy học tích hợp nội dung để nhằm hướng đến mục đích: + Gắn kết đào tạo với lao động. + Học đi đôi với hành, chú trọng năng lực hoạt động. + Dạy học hướng đến hình thành các năng lực nghề nghiệp, đặc biệt năng lực hoạt động nghề. + Khuyến kích học sinh học một cách toàn diện hơn (Không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn học năng lực từ ứng dụng các kiến thức đó). + Nội dung dạy học có tính động hơn là dự trữ…

Title: Dạy học chủ đề tích hợp nội dung thực tiễn với kiến thức hóa học chương Nitơ – Photpho lớp 11 nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh
Authors: Đào, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Hóa học
Dạy và học
Dạy học tích hợp
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học giáo dục
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20663
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s