“Áp dụng Enterprise Architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam”

Authors: Nguyễn, Thanh Tuyền

Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) ngày nay đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập, làm việc của con người. Rất nhiều nước đã coi sự phát triển CNTT và truyền thông là hướng ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thế giới dưới những tác động của CNTT-TT, đang đi vào nền kinh tế tri thức, trong đó CNTT có một vai trò quyết định.

Xu hướng các nước trên thế giới và các tỉnh thành trong cả nước hiện nay và trong tương lai đều lấy việc ứng dụng và phát triển CNTT mà trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện Chính quyền điện tử (CQĐT) để hài hòa và thỏa mãn các yêu cầu chính đáng của người dân; làm nguyên tắc lãnh đạo, điều hành nhằm mục tiêu ổn định chính trị, phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Việc triển khai xây dựng và ứng dụng hiệu quả chính quyền điện tử là yêu cầu tất yếu, để chính quyền nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo điều hành, giảm thiểu chi phí xã hội, xúc tiến và thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch; nâng cao tính minh bạch, cải tiến môi trường, chính sách; quảng bá và cung cấp thông tin đa dạng, nhanh chóng; chất lượng phục vụ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và du khách ở mức độ cao…

Title: Áp dụng Enterprise Architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Tuyền
Keywords: Hệ thống thông tin Quản lý
An toàn thông tin
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17401
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s