“Bài toán hình học không gian”

“Bài toán hình học không gian”

Authors: Đào, Văn Phúc

Hình học không gian lớp 11 là nền tảng cơ bản của hình học không gian. Để làm được 2 dạng bài điển hình trong đề thi đại học là tính khoảng cách và tính thể tích, học sinh cần nắm được 6 dạng bài cơ bản:

1.Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng
2. Tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P)
3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
4. Chứng minh 3 đường thẳng a, b, c đồng quy
5. Tìm tập hợp giao điểm M của 2 đường thẳng di động a, b
6. Dựng thiết diện của mp(P) và một khối đa diện T

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33349 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s