Ảnh hưởng của việc công bố chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và kiểm tra – đánh giá (nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

Authors: Phạm, Văn Quyết, người hướng dẫn Phạm, Đức Cường

80% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên ngành, thu nhập ổn định. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giúp sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, tác phong công nghiệp đáp ứng được nhu cầu việc làm không chỉ trong nước mà còn vươn ra ngoài khu vực.

Chương trình đào tạo chuyên sâu, sát thực tiễn
Từ năm học 2016 đến nay Nhà trường đã và đang đào tạo 1 chuyên ngành thạc sỹ – Kỹ thuật Cơ khí; 9 ngành đại học; 20 ngành/nghề cao đẳng theo hệ thống tín chỉ lấy người học làm trung tâm, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ, kỹ thuật cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH.
Môi trường học tập đầy năng động, sáng tạo và gắn kết với thực tiễn; phối hợp với các doanh nghiệp lớn như: Công ty TNHH Canon Việt Nam; Tập đoàn KHKT Hồng Hải… tạo điều kiện giúp sinh viên thực tập trải nghiệm các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc tập thể, giúp các em rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng làm việc nhóm…
Hằng năm, Trung tâm Thực hành Nhà trường tổ chức thi Kỹ năng nghề và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên, công nhận tay nghề giúp sinh viên đủ tiêu chuẩn dễ dàng tiếp cận với việc làm ở các doanh nghiệp lớn…
Title: Ảnh hưởng của việc công bố chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và kiểm tra – đánh giá (nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định) : Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: 60.14.01.20
Authors: Phạm, Văn Quyết, người hướng dẫn
Phạm, Đức Cường
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) — Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34481
Appears in Collections: IEQA – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s