Tái định dạng địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam: năm giá trị cốt lõi, một tầm nhìn và cách tiếp cận Việt Nam học, hướng tới lý nhân văn

Authors: Vũ, Như Vân

So với các nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam có môi trường chính trị tương đối ổn định, đây là nền tảng cơ bản cho sự phát triển vững chắc của nước ta. Kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi với xuất phát điểm thấp nhưng Việt Nam có điều kiện học hỏi từ những thành công và những thất bại của các nước đi trước. Bên cạnh đó, điều kiện tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cũng rất phong phú và đa dạng nên rất thuận lợi cho việc phát triển hoạt động khai thác, trồng trọt và chăn nuôi qua đó tạo điều kiện cho hoạt động SX và thương mại phát triển. Cùng với việc trở thành nước có thu nhập trung bình và là nước đông dân thứ ba ở Đông – Nam Á (sau In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin và đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới). Như vậy, với quy mô dân số ngày càng lớn, thị trường Việt Nam được đánh giá là một thị trường đầy hấp dẫn của các nhà đầu tư và là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Các hoạt động hợp tác kinh tế của Việt Nam cũng ngày càng được mở rộng nên vị thế của nước ta trên thị trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Sau một thời gian gia nhập WTO, Việt Nam đã thực hiện tốt các cam kết gia nhập và hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc…

Title: Tái định dạng địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam: năm giá trị cốt lõi, một tầm nhìn và cách tiếp cận Việt Nam học, hướng tới lý nhân văn
Authors: Vũ, Như Vân
Keywords: Việt Nam học;Địa lý;Kinh tế
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 17 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25043
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s