Nghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn La : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Authors: Lưu, Đức Hải, người hướng dẫn
Đỗ, Xuân Đức

Những năm gần đây, trước tác động của con người, nguồn nước bề mặt ở nhiều sông, suối trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm, thậm chí cạn kiệt. Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thực tế những năm qua cho thấy, việc quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước chưa tốt làm cho các nguồn nước đang bị suy thoái, nhiều nơi bị ô nhiễm. Có thể kể đến một số hoạt động sản xuất gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước mặt như hoạt động sản xuất của Công ty CP Mía đường Sơn La và Nhà máy tinh bột sắn Sơn La gây ô nhiễm suối Nậm Pàn (Mai Sơn); xả chất thải sinh hoạt trực tiếp gây ô nhiễm  suối Nậm La (thành phố); việc sơ chế nông sản gây ô nhiễm nguồn nước ở thành phố Sơn La, Mai Sơn, Thuận Châu…

Title: Nghiên cứu áp dụng đồng quản lý trong sử dụng bền vững tài nguyên nước tại khu vực hồ thủy điện Sơn La : Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Lưu, Đức Hải, người hướng dẫn
Đỗ, Xuân Đức
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa sau đại học
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) — Khoa Sau Đại học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34651
Appears in Collections: CRES – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s