Đặc trưng văn hóa ứng xử của người Việt qua tục ngữ trên tư liệu tiểu thuyết và truyện ngắn

Authors: Đỗ, Thị Kim Liên

Văn hóa ứng xử là hành vi giao tiếp và đối nhân xử thế ở đời. Nó thể hiện mức độ học vấn và nhận thức cá nhân, suy rộng ra là của một cộng đồng dân tộc. Qua đó mà thấy được xã hội văn minh hay lạc hậu như thế nào. Hành vi ứng xử của con người hình thành do thói quen hằng ngày, được quyết định bởi luật pháp và phong tục. Có nghĩa là sự giao thoa giữa hiện tại (luật pháp xã hội họ đang sống) và quá khứ (phong tục, tập quán).

Ở nước ta, tư tưởng Đạo Khổng đã ăn sâu vào nhận thức và văn hóa ngàn đời, cho nên người Việt bị ảnh hưởng rất lớn bởi hệ thống lễ giáo chặt chẽ này. Đó là sự tôn sư trọng đạo, kính trên nhường dưới, quan hệ quân thần, phụ tử…; tuy mang nặng tính đẳng cấp, nhưng giáo lý nho giáo đề cao cái nhân nghĩa ở đời, rất đáng được xem trọng. Mỗi dân tộc, vùng miền đều có những hành vi giao tiếp khác nhau, tùy thuộc vào văn hóa và tập quán. Ví như người Châu Âu thì ôm hôn và bắt tay khi gặp nhau. Trong hoàn cảnh tương tự, người Trung Quốc chắp tay, người Nhật thì cúi chào chẳng hạn.


Lời Chào Cao Hơn Mâm Cỗ

Biết nhiều không bằng biết điều

Một bồ cái lý không bằng 1 tí cái tình

Bán anh em xa mua láng giềng gần

Rượu nhạt uống lắm cũng say . Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

Nói là gieo, nghe là gặt

Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là…

Lời nói chẳng mất tiền mua.

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe“…

 

Chi tiết bài viết xin mời các bạn tham khảo tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25733 

Title: Đặc trưng văn hóa ứng xử của người Việt qua tục ngữ trên tư liệu tiểu thuyết và truyện ngắn
Authors: Đỗ, Thị Kim Liên
Keywords: Văn hóa;Văn học;Ứng xử;Tiểu thuyết
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 14 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25733
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s