Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong giảng dạy bài tập chương Điện tích – Điện trường” Vật lí 11 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh

Authors: Tôn Tích Ái, người hướng dẫn, Vũ, Thị Huyền

Mathematica là chương trình phần mềm tính toán sử dụng trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, và toán học cũng như các lĩnh vực tin học khác. Phần mềm này do Stephen Wolfram thiết kế và phát triển tại trung tâm nghiên cứu Wolfram ResearchChampaign, Illinois

 • Mathematica là hệ thống điện toán mạnh nhất trên thế giới. Lần phát hành đầu tiên vào năm 1988 nó đã có một ấn tượng sâu sắc đối với người sử dụng máy tính trong kỹ thuật và một số lĩnh vực khác.
 • Nó mở ra một chân trời mới trong Toán học bằng việc sử dụng kỹ thuật máy tính hiện đại vào toán học. Suốt từ những năm 1960, những phần mềm riêng rẽ đã có sự xuất hiện của đại số, số học, đồ thị, và một số công cụ khác. Nhưng những khái niệm không thực tế trong toán học. Mathematica đã tạo nên một trong tất cả , một hệ thống riêng biệt này có thể vận dụng tất cả những bộ phận khác nhau đó trong kỹ thuật máy tính và xử lý một cách mạch lạc, thống nhất.
 • Sự chuyển động của chìa khóa trí tuệ này đã thực hiện được sự phát minh của một loại ngôn ngữ ký tự máy tính mới.
 • Khi Mathematica 1.0 phát hành, Tờ báo New York Times đã viết “Sự kiện quan trọng của về phần mềm không thể không chú ý tới” và Business Week đã đánh giá “Mathematica là một trong 10 sản phẩn quan trọng trong năm”. Mathematica còn được hoan nghiênh trong kỹ thuật truyền thông, chuyên đề trí tuệ và thực hành sự xoay vòng.
 • Phiên bản thứ nhất, Mathematica tác động chủ yếu trong vật lý, kỹ sư và toán học. Nhưng một vài năm sau, Mathematica trở nên rất quan trọng trong một phạm vi chú ý rộng lớn của trường, kỹ thuật và một số loại khác. Mathematica đã sử dụng trong toàn bộ các ngành khoa học hiện nay: Vật lý, Sinh học, xã hội học và một số ngành khác. Ngày nay Mathematica được sử dụng trong hơn 50 công ty, làm giáo án giảng dạy của 15 chuyên ngành đại học với hơn 50 nước trên toàn thế giới giảng dạy về Mathematica
 • Title: Sử dụng phần mềm toán học Mathematica trong giảng dạy bài tập chương Điện tích – Điện trường” Vật lí 11 nhằm tăng tính tích cực trong quá trình nhận thức của học sinh : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11″
  Authors: Tôn Tích Ái, người hướng dẫn
  Vũ, Thị Huyền
  Issue Date: 2015
  Publisher: Đại Học Giáo Dục
  Abstract: 148 p. + CD-ROM
  Luận án TS. Quản lý giáo dục — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
  URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49953
  Appears in Collections: UEDU – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s