Sử dụng di tích lịch sử- cách mạng ở địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 lớp 12 THPT tỉnh Tuyên Quang ( Chương trình chuẩn)

Authors: Trịnh, Đình Tùng , người hướng dẫn Lê, Thị Thảo

Thông qua việc lồng ghép giảng dạy lịch sử địa phương cùng với lịch sử đất nước Việt Nam trong các giờ học môn Lịch sử và các giờ sinh hoạt ngoại khóa đã giúp cho học sinh có những hiểu biết cơ bản về truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng của mảnh đất, con người tại quê hương mình. Từ đó giáo dục các em lòng yêu quê hương gắn kết với tình yêu đất nước, lòng tự hào về truyền thống lịch sử đấu tranh của cha ông ngay trên mảnh đất mà các em đang sống và học tập. Qua đó bước đầu hình thành cho các em nhân cách sống...

Title: Sử dụng di tích lịch sử- cách mạng ở địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954 lớp 12 THPT tỉnh Tuyên Quang ( Chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử : 60 14 10
Authors: Trịnh, Đình Tùng , người hướng dẫn
Lê, Thị Thảo
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHGD
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử – Trường đại học giáo dục– . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49890
Appears in Collections: UEDU – Master Theses
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s