Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức

Authors: Đặng, Thành Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Lộc, người hướng dẫn
Lê, Thị Ngọc Thúy

Phần mềm này cho phép Hiệu trưởng, văn thư, giáo viên, cán bộ quản lý y tế, thiết bị, kế toán… có thể sử dụng nhằm thực hiện các nghiệp vụ quản lý cũng như tra cứu thông tin về hoạt động giáo dục mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính để bàn, máy tính xách tay, thiết bị di động). Bên cạnh đó, phụ huynh, học sinh có thể tra cứu tình hình học tập, tiến hành thao tác trao đổi với các giáo viên trong trường bất kỳ lúc nào.

Với luận án trên sẽ Trình bày cơ sở lý luận của việc quản lý nhà trường tiểu học theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức. Xác định cơ sở thực tiễn việc quản lý nhà trường tiểu học theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức. Đề xuất các giải pháp quản lý cho hiệu trưởng nhà trường tiểu h (…)
Electronic Resources…

Title: Quản lý nhà trường tiểu học Việt Nam theo tiếp cận văn hóa tổ chức : Luận án TS. Giáo dục học: 62 14 05 01
Authors: Đặng, Thành Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Lộc, người hướng dẫn
Lê, Thị Ngọc Thúy
Keywords: Quản lý giáo dục;Quản lý nhà trường;Giáo dục tiểu học;Tiếp cận văn hóa;Giáo dục Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHGD
Abstract: 211 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Quản lý giáo dục — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận của việc quản lý nhà trường tiểu học theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức. Xác định cơ sở thực tiễn việc quản lý nhà trường tiểu học theo hướng tiếp cận văn hóa tổ chức. Đề xuất các giải pháp quản lý cho hiệu trưởng nhà trường tiểu h (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49942
Appears in Collections: UEDU – Dissertations
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s