NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG SELENIUM TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Đặng Thị Phương

Kiểm thử phần mềm là một giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm để đảm bảo độ tin cậy và chất lượng của phần mềm. ● Các mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm : ○ Phát hiện càng nhiều lỗi càng tốt trong thời gian kiểm thử xác định trước. ○ Chứng minh rằng sản phẩm phần mềm phù hợp với các đặc tả yêu cầu của nó. ○ Xác thực chất lượng kiểm thử phần mềm đã dùng chi phí và nỗ lực tối thiểu. ○ Tạo các kịch bản kiểm thử (testcase) chất lượng cao, thực hiện kiểm thử hiệu quả và tạo ra các báo cáo vấn đề ₫úng và hữu dụng…

Title: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG SELENIUM TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM
Authors: Đặng Thị Phương
Keywords: TÓM TẮT LUẬN VĂN “NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG SELENIUM TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM”
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin – ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11241
Appears in Collections: ITI – Master Theses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s