Tài nguyên du lịch biển Việt Nam cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Trình bày lý luận về loại hình du lịch nghỉ dưỡng; Trình bày thành phần, đặc điểm, tính chất của tài nguyên du lịch nghỉ dưỡng biển; Liệt kê, đánh giá sự phù hợp, sự hấp dẫn của những loại hình tài nguyên cơ bản trong tài nguyên du lịch nghỉ dưỡng biển Việt Nam, chỉ ra khu vực có nhiều thuận lợi về mặt tài nguyên, đánh giá điều kiện khai thác tài nguyên và tìm hiểu thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch nghỉ dưỡng biển để đưa ra định hướng nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên bền vững…

Title: Tài nguyên du lịch biển Việt Nam cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Keywords: Du lịch;Du lịch nghỉ dưỡng;Tài nguyên du lịch;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17099
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s