Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại

Authors: Trần, Ngọc Hà

Nghiên cứu quá trình phát triển của tiểu phẩm báo chí trong sự vận động và phát triển của thời gian và những biến thể của tiểu phẩm từ thể gốc ban đầu xuất hiện những biến thể với những đặc trưng, kết cấu hết sức linh động và hấp dẫn. Để minh chứng cho sự phát triển và biến thể của tiểu phẩm báo chí, luận văn đã tiến hành nghiên cứu khảo sát sự hình thành và phát triển của tiểu phẩm nửa đầu thế kỷ 20 qua phong cách của hai tác giả Nguyến Ái Quốc và Ngô Tất Tố không chỉ trên bình diện nội dung mà còn trên bình diện hình thức tác phẩm và nghệ thuật viết. Luận văn còn phân tích, khảo sát một số cây bút tiểu phẩn tiêu biểu như: Hữu Thọ, Ba Thợ Tiện, Lý Sinh Sự, từ đó đưa ra một số kết luận về sự vận động mang tính quy luật hiện đại hóa báo chí với việc hiện đại hóa thể loại báo chí…

Title: Sự vận động và phát triển của tiểu phẩm trong báo chí Việt Nam hiện đại
Authors: Trần, Ngọc Hà
Keywords: Báo chí Việt Nam;Báo chí học;Tiểu phẩm
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17215
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s