Nghiên cứu đối chiếu phép tỉnh lược hồi chỉ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Authors: Hoàng, Thị Hà

Trình bày các khái niệm về chỉ xuất, hồi chỉ, tỉnh lược, tỉnh lược hồi chỉ – phương thức liên kết tỉnh lược hồi chỉ được đánh giá là một trong các phương thức đem lại hiệu quả liên kết và ngữ dụng tối ưu nhất. Tập trung nghiên cứu về tỉnh lược hồi chỉ chủ ngữ và tỉnh lược hồi chỉ vị ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt ở trong các câu đơn, câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phụ, câu bị động, tìm ra những nét tương đồng và dị biệt của hiện tượng này giữa hai ngôn ngữ. Từ đó kiến giải vấn đề để nâng cao hiệu năng sử dụng và nghiên cứu, nhất là nâng cao chất lượng dịch thuật, giảng dạy tiếng Việt cho người Việt và cho người nói tiếng Anh học tiếng Việt; giúp cho người học có thể phân tích và tiếp thụ văn bản song ngữ Anh – Việt một cách hiệu quả

Title: Nghiên cứu đối chiếu phép tỉnh lược hồi chỉ trong tiếng Anh và tiếng Việt
Authors: Hoàng, Thị Hà
Keywords: Câu;Phép tỉnh lược;Tiếng Anh;Tiếng Việt;Tỉnh lược hồi chỉ
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 102 tr.

 

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17386
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s