Đạo đức trong mối quan hệ trợ giúp tâm lý

Authors: Vũ, Thị Nga

Cuộc sống ngày càng gấp gáp, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, con người dần quên đi những giá trị đạo đức mà chúng ta hằng tôn thờ. Tình trạng xuống cấp về đạo đức đang là vấn đề bức xúc trong xã hội.
“Tâm lý Đạo đức” là cuốn sách dùng để dạy trong các trường phật giáo nhưng người bình thường cũng học được rất nhiều điều từ đây. Mỗi trang sách đều dạy cho con người ta sống tốt hơn. Có lẽ ai đã từng đọc qua cuốn sách này đều thấy mình vẫn còn là một người chưa tốt và sẽ sống tốt hơn nhiều.

Title: Đạo đức trong mối quan hệ trợ giúp tâm lý
Authors: Vũ, Thị Nga
Keywords: Tầm lý học cá nhân
Quan hệ khách hàng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33911
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s