Phương pháp tính toán khoảng giải các ràng buộc không tuyến tính

Authors: Nguyễn, Văn Quân

Với sự phát triển của công nghệ thông tin các sản phẩm phần mềm được xây dựng với các yêu cầu khắt khe về chất lượng và độ tin cậy. Đặc biệt là các hệ thống ứng dụng trong các ngành công nghệ cao như hàng không, vận tải, y tế… cần độ tin cậy và chính xác cao. Bởi chỉ một sai sót nhỏ của hệ thống có thể gây ra những tổn thất to lớn về tính mạng con người và thiệt hại kinh tế. Với nhu cầu như vậy các công cụ kiểm thử và kiểm chứng tự động ra đời sẽ giúp các nhà phát triển đảm bảo độ tin cậy và giảm chi phí sản xuất phần mềm….

Title: Phương pháp tính toán khoảng giải các ràng buộc không tuyến tính
Other Titles: Bound propagation method for solving of Non-linear constraints
Authors: Nguyễn, Văn Quân
Keywords: Công nghệ phần mềm
Phần mềm máy tính
Lập trình
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 56 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17253
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s