Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet

Authors: Trịnh, Thị Thu

Tổng quan về lịch sử nghiên cứu hành vi phạm pháp và nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ, hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet. Nghiên cứu thực trạng trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện Internet qua việc phân tích độ tuổi, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, quan hệ bạn bè, nhận thức pháp luật, trí tuệ và diễn biến quá trình thực hiện hành vi phạm pháp qua thời gian. Xác định nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet được xem xét trong mối quan hệ nhiều mặt: với bố mẹ, gia đình, bạn bè đồng trang lứa …, phân tích một số trường hợp điển hình về trẻ em có hành vi phạm pháp do nghiện Internet đang học tập, lao động tại Trường giáo dưỡng số 2 – V26, Bộ Công an…

Title: Nguyên nhân tâm lý dẫn đến hành vi phạm pháp của trẻ nghiện Internet
Authors: Trịnh, Thị Thu
Keywords: Hành vi phạm pháp
Nghiện Internet
Trẻ em
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17273
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s