Vấn đề định hướng dư luận xã hội trên hệ thống truyền thông thủ đô trong cơ chế thị trường

Authors: Nguyễn, Thị Mai Anh

Trình bày những cơ sở lý luận những vấn đề về dư luận xã hội và truyền thông – vai trò định hướng dư luận xã hội trên hệ thống truyền thông trong cơ chế thị trường. Đánh giá thực trạng định hướng dư luận xã hội trên hệ thống truyền thông, trực tiếp qua các báo, đài phát thanh, truyền hình và bản tin của Hà Nội trong thời gian 5 năm gần đây (từ 2004- quý III/2008). Đề ra phương hướng, giải pháp định hướng dư luận xã hội trên hệ thống truyền thông thủ đô trong cơ chế thị trường hiện nay: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin; coi trọng việc định hướng thông tin từng thời kỳ; đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của nhà báo, nhất là tổng biên tập; tăng cường bồi dưỡng chính trị, gắn với nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn…

Title: Vấn đề định hướng dư luận xã hội trên hệ thống truyền thông thủ đô trong cơ chế thị trường
Authors: Nguyễn, Thị Mai Anh
Keywords: Báo chí
Cơ chế thị trường
Dư luận xã hội
Truyền thông
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 117 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17323
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s