Người cán bộ thư viện: Anh là ai?

Authors: Nguyễn, Hữu Giới

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học – Công nghệ, sự bùng nổ thông tin trong kỷ nguyên Internet (world wide web) đã mang lại cuộc cách mạng công nghệ trên diện rộng và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó ảnh hưởng một phần không nhỏ tới ngành Thư viện – Thông tin. Thư viện là nơi thông tin được lưu trữ, tổ chức nguồn lực thông tin, vì vậy, bạn đọc dễ dàng tìm thấy thông tin qúy hiếm mà họ cần đến. Bên cạnh đó, thư viện có giá trị khi nó truyền tải thông tin đến Người dùng tin (NDT) một cách hữu ích. Thông tin là tài nguyên quý báu cho nhân loại., do đó yêu cầu và đòi hỏi đối với người cán bộ thư viện trong giai đoạn hiện nay rất cao, người cán bộ đó phải có sức khỏe tốt, đạo đức, tác phong tốt, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, tinh thông về ngoại ngữ, tin học…

Title: Người cán bộ thư viện: Anh là ai?
Authors: Nguyễn, Hữu Giới
Keywords: Cán bộ thư viện
Nghề thư viện
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Yêu cầu và đòi hỏi đối với người cán bộ thư viện trong giai đoạn hiện nay rất cao, người cán bộ đó phải có sức khỏe tốt, đạo đức, tác phong tốt, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, tinh thông về ngoại ngữ, tin học…
Description: tr. 122-130
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23623
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s