Không gian học tập chung – Learning common

Authors: Nguyễn, Minh Hiệp

Learning commons – một thuật ngữ mới của ngành khoa học thư viện thế giới. Khi dịch sang tiếng Việt, có nhiều tên gọi khác nhau dành cho thuật ngữ này, như: không gian học tập mở, không gian học tập cộng đồng, không gian học tập tích hợp hay không gian học tập chung. Một thuật ngữ tiếng Anh khi dịch sang tiếng Việt có thể mang nhiều tên gọi khác nhau là chuyện bình thường, nhưng điều đáng nói là ngay chính thuật ngữ Learning commons đó, tại nước ngoài (như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada…) vẫn còn tồn tại song song một thuật ngữ khác, đó là: Information commons. Đây là hai thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, bên cạnh các thuật ngữ như Hub (Adelaide University Libraries), Scholars’ Commons (Florida State University Libraries), Digital Commons (Kent State University Libraries)… đều cùng nói về một mô hình hiện đại mới của thư viện.

 

Title: Không gian học tập chung – Learning common
Authors: Nguyễn, Minh Hiệp
Keywords: Không gian học tập
Learning commons
Thư viện
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Learning commons là một không gian học tập năng động tích hợp trong một thư viện với những bộ phận hỗ trợ học tập nhằm đáp ứng mọi nhu cầu nghiên cứu, học tập. Learning commons cung cấp những dịch vụ như mượn liên thư viện, đọc sách điện tử và những gói phần mềm, hỗ trợ cung cấp những dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ dịch vụ đa phương tiện
Description: tr. 193-197
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23460
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s