Khảo sát hoạt động của một số hư từ trong tác phẩm “Phép giảng tám ngày” của Alexandre De Rhodes

Authors: Trịnh, Kim Ngọc

Trình bày lý thuyết về hư từ, phân loại, ý nghĩa và chức năng của hư từ trong ngữ pháp tiếng Việt. Khảo sát, miêu tả hoạt động của ba tiểu loại hư từ là phó từ, liên từ, giới từ trong tác phẩm “Phép giảng tám ngày” của Alexandre de Rhodes ở cả hai mảng từ gốc Hán và từ thuần Việt (đây là tác phẩm chữ quốc ngữ đầu tiên được in ấn mà hiện chúng ta có). Phân tích, so sánh hư từ gốc Hán và hư từ thuần Việt, so sánh ba tiểu loại hư từ nói trên với nhau, rút ra một số nhận xét về sự biến đổi, ý nghĩa cũng như cách dùng của các hư từ, nhằm bổ sung một nguồn tư liệu trong quá trình nghiên cứu ngữ pháp lịch sử…

Title: Khảo sát hoạt động của một số hư từ trong tác phẩm “Phép giảng tám ngày” của Alexandre De Rhodes
Authors: Trịnh, Kim Ngọc
Keywords:

Alexandre de Rhodes
Hư từ
Ngôn ngữ học
Ngữ pháp

Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 173 tr.
Abstract: Trình bày lý thuyết về hư từ, phân loại, ý nghĩa và chức năng của hư từ trong ngữ pháp tiếng Việt. Khảo sát, miêu tả hoạt động của ba tiểu loại hư từ là phó từ, liên từ, giới từ trong tác phẩm “Phép giảng tám ngày” của Alexandre de Rhodes ở cả hai mảng từ gốc Hán và từ thuần Việt (đây là tác phẩm chữ quốc ngữ đầu tiên được in ấn mà hiện chúng ta có). Phân tích, so sánh hư từ gốc Hán và hư từ thuần Việt, so sánh ba tiểu loại hư từ nói trên với nhau, rút ra một số nhận xét về sự biến đổi, ý nghĩa cũng như cách dùng của các hư từ, nhằm bổ sung một nguồn tư liệu trong quá trình nghiên cứu ngữ pháp lịch sử
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17376
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s