Áp dụng Enterprise Architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam

Authors: Nguyễn, Thanh Tuyền

Trong một vài năm gần đây, tình hình an ninh mạng trên thế giới đã và đang có chiều hướng phức tạp, tác động đến nhiều lĩnh vực, về kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.
Bên cạnh những tấn công đơn lẻ nhằm đánh cắp thông tin, các cuộc tấn công có quy mô lớn hơn vẫn đang diễn ra, như các cuộc tấn công từ chối dịch vụ gây ngưng trệ hoạt động hệ thống của cơ quan, tổ chức. Tác động từ các cuộc tấn công này không hề nhỏ, ảnh hưởng không chỉ đến hoạt động, uy tín mà cả những giá trị về kinh tế đối với các tổ chức.

Nhận thức được những vấn đề nguy hiểm đó, nhiều cơ quan, tổ chức đã tiến hành nâng cấp hệ thống, trang bị một số giải pháp đảm bảo ATTT, thay đổi chính sách, đầu tư nhân lực, thuê chuyên gia đánh giá, kiểm toán an ninh, an toàn,… nhằm kiện toàn hệ thống để hạn chế và tránh các nguy cơ gây mất ATTT. Các giải pháp, đầu tư nhằm nâng cao năng lực đảm bảo ATTT hiện nay tập trung vào ba vấn đề chính là kỹ thuật – công nghệ, chính sách – quản lý và nhân lực. Trong đó, hướng đầu tư chủ yếu vẫn là về mặt kỹ thuật – công nghệ, trang bị các giải pháp, thiết bị đảm bảo ATTT cho hệ thống mạng CNTT.

Title: Áp dụng Enterprise Architecture xây dựng khung kiến trúc bảo đảm an toàn thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Tuyền
Keywords: Hệ thống thông tin Quản lý
An toàn thông tin
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 80 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17401
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s