Dạy cấu trúc các bài viết học thuật

Authors: Nguyễn, Thụy Phương Lan

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng viết bài cho các tạp chí khoa học và hội thảo trong và ngoài nước cho các đối tượng quan tâm; hướng dẫn các hướng tiếp cận và phân tích nguồn dữ liệu; chia sẻ kinh nghiệm về nộp bản thảo và tóm tắt nghiên cứu khoa học cho tạp chí và hội thảo; và tạo mạng lưới liên kết các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, học viện và viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Các học viên tham gia chương trình đã được trang bị về (1) cơ sở lý thuyết và hướng tiếp cận; (2) giới thiệu cấu trúc về một bài tạp chí theo chuẩn quốc tế; (3) cách phân tích với nguồn dữ liệu; (4) hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ nghiên cứu như NVivo, SPSS và Endnote. Đặc biệt, các học viên được tương tác trực tiếp với người hướng dẫn về ý tưởng cũng như các lỗi gặp phải trong bài viết của học viên…

Title: Dạy cấu trúc các bài viết học thuật
Authors: Nguyễn, Thụy Phương Lan
Keywords: Bài viết
Học thuật
Cấu trúc
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Description: tr. 409-415
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24006
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s