Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy sông và đánh giá tài nguyên nước mặt khu vực Cheng-Tà Rùng

Authors: Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Đức Hạnh
Đặng, Quý Phượng

Khái quát các điều kiện địa lý tự nhiên khu vực Cheng-Tà Rùng. Đánh giá tài nguyên nước mưa, tài nguyên nước sông, hồ khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu ứng dụng mô hình NLRRM khôi phục số liệu dòng chảy các lưu vực sông và đánh giá tài nguyên nước sông hồ khu vực Cheng-Tà Rùng; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá tài nguyên nước mặt, phục vụ công cuộc hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đang được chính quyền sở tại quan tâm đầu tư…

Title: Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy sông và đánh giá tài nguyên nước mặt khu vực Cheng-Tà Rùng : Đề tài NCKH. QT.08.50
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Đức Hạnh
Đặng, Quý Phượng
Keywords: Dòng chảy sông
Mô hình toán
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khái quát các điều kiện địa lý tự nhiên khu vực Cheng-Tà Rùng. Đánh giá tài nguyên nước mưa, tài nguyên nước sông, hồ khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu ứng dụng mô hình NLRRM khôi phục số liệu dòng chảy các lưu vực sông và đánh giá tài nguyên nước sông hồ khu vực Cheng-Tà Rùng; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá tài nguyên nước mặt, phục vụ công cuộc hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đang được chính quyền sở tại quan tâm đầu tư
Description: 86 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23093
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s