Phân loại sử dụng đất và lớp phủ đất đô thị ở Hà Nội bằng dữ liệu Terra ASTER :

Authors: Nguyễn, Đình Minh
Nguyễn, Văn Pha

Tổng quan về sử dụng đất, lớp phủ đất và dữ liệu vệ tinh Terra ASTER. Thu thập dữ liệu ảnh số vệ tinh Terra ASTER, bản đồ, báo cáo, ảnh mặt đất và các dữ liệu bổ trợ khác liên quan đến sử dụng đất và lớp phủ đất ở Hà Nội. Tiến hành phân loại ảnh, lập bản đồ và phân tích thống kê sử dụng đất và lớp phủ đất ở Hà Nội từ ảnh ASTER đã thu thập bằng phương pháp xử lý ảnh số và GIS. Đánh giá kết quả phân loại sử dụng đất và lớp phủ đất ở Hà Nội…

Title: Phân loại sử dụng đất và lớp phủ đất đô thị ở Hà Nội bằng dữ liệu Terra ASTER : Đề tài NCKH. QT.08.44
Authors: Nguyễn, Đình Minh
Nguyễn, Văn Pha
Keywords: Hệ thông tin địa lý
Viễn thám
Đất đô thị
Hà Nội
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 67 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23101
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s