Kỹ thuật nén xung trong các hệ thống rađa hiện đại : Đề tài NCKH. QT.08.09

Authors: Đỗ, Trung Kiên
Lê, Quang Thảo
Nguyễn, Anh Đức

Tìm hiểu kỹ thuật rađa và các kỹ thuật xử lý tín hiệu số cho các hệ thống rađa hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật nén xung tăng độ phân giải mục tiêu. Qua thiết kế và mô phỏng trên môi trường Matlab Simulink, giải pháp kỹ thuật phát xen kẽ 2 loại mã ngắn và dài tương ứng là mã Barker và mã GNN được kiểm tra là có thể thực hiện được. Việc phát xen kẽ này không ảnh hưởng đến quá trình xử lý tín hiệu phản xạ thu về (quá trình nén xung). Với hai khối nén xung cấu trúc riêng biệt, phần xử lý tín hiệu hoàn toàn có thể nhận biết được tín hiệu có trở về hay không, và tín hiệu đó thuộc loại mã nào phát đi…

Title: Kỹ thuật nén xung trong các hệ thống rađa hiện đại : Đề tài NCKH. QT.08.09
Authors: Đỗ, Trung Kiên
Lê, Quang Thảo
Nguyễn, Anh Đức
Keywords: Kỹ thuật nén xung
Rađa
Tín hiệu mã
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 35 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23096
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s